dijous, 18 de desembre de 2014

Un, dos, tres...


Descripció de l’activitat:

L’activitat té el mateix funcionament que el “pica paret” tradicional afegint una consigna: representar un animal, un objecte, un ofici, etc. que els alumnes hauran de complir cada cop que es piqui la paret. Per tant, els participants, un cop el que para pica la paret, han de representar una consigna determinada amb el seu cos.


Què treballem?

És una activitat molt entretinguda i que permet treballar diverses consignes proposades pels alumnes, ja que poden representar diferents figures de diverses temàtiques. Això permet als alumnes concentrar-se i relaxar-se, atès que han de pensar el que volen representar.


Reflexió:


Excercici fàcil d’organitzar, atès que, per una banda, no és necessari cap material i, per l’altra, les consignes donen molt de joc a l’activitat per poder introduir qualsevol contingut, així com representació d’obres d’art, oficis o sentiments. És una activitat molt interessant que permet als alumnes treballar diversos rols alhora que es treballa la capacitat de representació d'aquests mentre s'ha de tenir un control del cos en un espai i temps concret establert per la duració de "la cançó" propia del joc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada